YALITIM NEDİR?

YALITIM 

Herhangi bir mekan ya da belirlenen alanı ısı, su, ses ve nem faktörlerinden korumak için yapılan çalışmaların tümüne yalıtım; ya da diğer adıyla izolasyon denir. Isı, su, ses ve nem faktörlerinden korunabilmek yalnızca iyi bir izolasyon ile mümkündür.

Esaslarına uygun olarak yapılan yalıtım %50 ile %70 arasında enerji tasarrufu sağlayabilmektedir. Ayrıca Tekniğine uygun olarak yapılmış yalıtım uygulamaları, ses kirliğini, Isı kaybını, ses, su ve nem yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu, hava kirliliği, konforlu bir yaşam, gürültüsüz sağlıklı mekanlar ve sürdürülebilir geleceğimiz için bir zorunluluktur.  Bu da hem bireysel hem de ülke ekonomisine katkı anlamına gelir.

YALITIM ÇEŞİTLERİ

Isı Yalıtımı: Isı yalıtımı binalarda ve tesisatlarda kullanılmaktadır, ısı yalıtım uygulamaları ile binanın ömrünü uzatmak, insanlara sağlıklı, konforlu mekanlar sunabilmek ve bina kullanım aşamasında yakıt ve soğutma giderlerinde büyük kazanım sağlamak mümkündür.

Faydaları: Enerji tasarrufu sağlar, çevre kirliliğini önler, ısı konforu sağlar

  Su Yalıtımı: Binalarda su yalıtımı suyun ya da nemin binanın bir kısmına veya kapladığı alana zarar vermesini engellemek için yapılır. Bina temeline, çatılara, duvarlara ve bina çevresine uygulanabilir. Su yalıtımı yapılmayan binalarda temelden gelen su sebebi ile bina korozyona uğrar bu da yapının direncini azaltır, olası bir depremde yıkılma riski artar.

 Ses Yalıtımı: Ses izolasyonu gürültünün insan üzerindeki etkilerini en aza indirmek için alınan önlemlerin tamamıdır.

YAPILARDA YALITIM NEDEN ÖNEMLİDİR?

Çoğu insan, yalıtımın bir evin içini sıcak tutmaya yaradığını düşünür. Oysa aynı zamanda yapılan yalıtım, sizi yazın serin tuttuğu gibi enerji maliyetlerinizde de yüksek tasarruf ettirir. Yapılan her yalıtım iklim değişikliğiyle mücadeleye yardımcı olduğu gibi ulusal enerji tüketimimizi azaltarak enerjide dışa bağımlılığımızı da azaltır.

Yalıtım bunu nasıl sağlar?

Evde ve işyerinde konfor

Kışın oda içerisinde ısınan hava dışarıya çıkarken yazında dış ortamda ısınan hava yalıtımsız duvarlardan içeriye hareket eder. Yalıtım bu süreci yavaşlatır ve her mevsimde konforlu bir iç mekân sıcaklığını korumaya yardımcı olur.

Enerji maliyetlerini azaltma

Konut ve iş yerlerinde kullanılan enerji tüketiminin en büyük bölümü ısıtma amaçlıdır. Çatı, duvarları, kapıları, pencereleri ve zemin alanları iyi yalıtılmamış alanlarda ısıtılan havanın büyük kısmı dışarıya kaçar. İyi uygulanmış bir yalıtım bunun önüne geçerek, daha düşük fatura sağlarken, daha az enerji tüketilir.

İklim değişikliği ile Mücadele

Avrupa'nın tüketilen enerjinin % 50’si binalarda kullanılmaktadır. Kullanılan enerjinin yaklaşık üçte ikisi ısıtma ve serinletme amaçlı kullanılmaktadır. Enerji oluşturma küresel ısınmaya yol açan karbondioksit üretimi anlamına gelir. Yapılan her yalıtım enerji tüketimini azaltarak CO2 emisyonları azaltılabilir ve iklim değişikliği önlenebilir! Yapı sektörü enerji tasarrufu potansiyeli yönünden en büyük değere sahiptir. AB tahminlerine göre, yapı sektöründe 2020 yılına kadar yürütülecek yalıtım uygulamaları sonrasında yaklaşık % 20 enerji tasarrufu sağlanabileceği ön görülmektedir.

Bağımsız enerji kaynakları

Günümüzde enerji tüketimi sürekli olarak yükselirken ülkemizdeki enerji kaynakları taleplerimizi yerine getiremez hale gelmektedir. Dünya üzerindeki fosil yakıt kaynaklarının hızla tükenmesi ve alternatif enerji kaynaklarının kısıtlı olması yalıtım uygulamalarının önemini bir kez daha öne çıkarmaktadır. Yalıtım uygulamaları ile enerji tüketimini azaltarak hem tasarruf ederken hem de ülkemizin enerji ihtiyacı yönünden dışa bağımlılığını azaltabilirsiniz.

SPREY POLİÜRETAN KÖPÜK NEDİR?

Sprey Poliüretan Köpük; uygulama yüzeyine yüksek basınçlı bir makine vasıtasıyla püskürtülen sıvı poliüretan köpük malzemesinin kesintisiz kaplama yeteneği ile ısı köprülerinin tamamen yok edildiği, birkaç saniye içerisinde kendi hacminin 30-40 katı kadar şişerek poliüretan köpük halini alan çok düşük ısı iletim katsayısı değeri sayesinde dünyanın en iyi ısı yalıtım malzemesidir.

Sprey Poliüretan Köpük tek malzeme ve tek uygulama ile (formül ve projeye bağlı olarak) 3-4 yalıtım malzemesinin (ısı yalıtımı ürünleri, hava bariyerleri, buhar geciktiricileri, sızdırmazlık ürünleri) yerini alabilir. Sprey Poliüretan Köpük uygulaması hızlı ve zahmetsizdir. Günde 500-1.500 m² alanın ısı yalıtımı kaplaması yapılmasına olanak sağlar. Geleneksel yalıtım uygulamalarına göre malzemenin uygulama alanına nakliyesi ve depolanmasından, işçilik maliyetlerinden, zamandan ve enerjiden tasarruf ettirir. Sprey Poliüretan Köpük çevre dostudur; elektrik enerjisi, doğalgaz enerjisi ve fosil yakıt tüketimini azaltarak enerji tasarrufuna ve iklimi korumaya yardımcı olur.

POLİÜRETAN KÖPÜK SU VE NEMDEN ETKİLENİR Mİ?

Ortamda su veya nem bulunmasının çeşitli geleneksel yalıtım malzemelerinde ısı iletkenliğinin azalması veya bozulması gibi istenmeyen gelişmelere neden olabilir. Oysa Sprey Poliüretan Köpük, hava ile temas ettiğinde havada bulunan nemi emmez. Kapalı hücre yapısı nedeniyle, suyun köpüğün içine nüfuz etmesine izin vermez. Bu nedenle binalarda normal şartlardaki nem değerleri, Sprey Poliüretan Köpük malzemesinin ısı iletkenlik değerlerini etkilemez.

Aynı şekilde eğer Sprey Poliüretan Köpük malzemesinde özel bir yapısal bozulma yok ise, poliüretan köpük malzemenin hücresel yapısı su buharından etkilenmez ve ısı iletkenliği azalması göstermez. Sprey Poliüretan Köpük su buharının kendi bünyesine girmesine izin vermez. Bu sayede, Sprey Poliüretan Köpük ile gerçekleştirilen yalıtım uygulamaları uzun yıllar boyunca doğal şartlardan etkilenmeyen özellikleri ile her geçen gün daha çok tercih edilmektedir.

SPREY POLİÜRETAN KÖPÜK KİMYASAL VE BİYOLOJİK ETKİLERE KARŞI DAYANIKLI MIDIR?

Geleneksel yalıtım malzemelerinin birçok kimyasal ile temas ve reaksiyonu, malzemelerinin yalıtım özelliklerine negatif etki yapabilir. Sprey Poliüretan Köpük bu bakımdan da diğer yalıtım malzemelerine üstünlük sağlar ve inşaat sektöründe kullanılan kimyasallara karşı en dirençli malzeme olarak tercih edilir. Muhtelif yapıştırıcı maddelerin içinde bulunan solventler, zift ve katran kimyasalları, ağaç koruyucu kimyevileri Sprey Poliüretan Köpük’ün yalıtım özelliklerini değiştirmez, deformasyonuna sebebiyet vermez. Mineral yağlar, her çeşit yakıt, sızdırmazlık kimyasalları, asit ve bazlara ve muhtelif gazlara karşı son derece dirençlidir. Hiçbir şekilde çürümez, bozulmaz ve koku yapmaz.

BİNALARDA ENERJİ KİMLİK BELGESİ NEDİR?

’5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’’ ve buna bağlı olarak çıkartılan ‘’Binaların Enerji Performansı Yönetmeliği’’ ne göre, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına, enerji israfının önlenmesine ve çevrenin korunmasını sağlamak için, asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir. Enerji Kimlik Belgesi düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl geçerlidir. Bu sürenin sonunda Enerji Kimlik Belgesi hazırlanılacak bir rapor doğrultusunda yeniden düzenlenir. Enerji Kimlik Belgesi, enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluş tarafından hazırlanır ve ilgili idarece onaylanır. Bu belge, 1.000 m2 ve üzerinde olan yeni binalar için yapı kullanma izin belgesinin ayrılmaz bir parçasıdır.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ HANGİ BİNALARDA KULLANILACAKTIR?

Enerji Kimlik Belgesi, aşağıda belirtilen yapıların dışında tüm binalarda kullanılacaktır.

Sanayi alanlarında üretim faaliyetleri yürütülen binalar,

Planlanan kullanım süresi 2 yıldan az olan binalar,

Toplam kullanım alanı 50 m²’nin altında olan binalar,

Seralar ve atölyeler,

Münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına, soğutulmasına gerek duyulmayan depo, ardiye, ahır ve ağıl gibi binalar,

Mücavir alan dışında kalan ve toplam inşaat alanı 1.000 m²’den az olan binalar,

ENERJİ KİMLİK BELGESİNİN ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Enerji Kimlik Belgesi düzenlenme tarihinden itibaren 10 yıl süre ile geçerlidir.

Enerji kimlik Belgesi, enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluşlarca hazırlanır ve ilgili idarece onaylanır. Bu belge, yeni binalar için yapı kullanma izin belgesinin ayrılmaz parçasıdır.

Enerji Kimlik Belgesinin bir nüshası bina sahibi, yöneticisi, yönetim kurulu ve/veya enerji yöneticisince muhafaza edilir. Bir nüshası da bina girişinde rahatlıkla görülebilecek bir yerde asılı bulundurulur.

Enerji Kimlik Belgesi, binanın yıllık birincil enerji ihtiyacının değişmesine yönelik herhangi bir uygulama yapılması halinde, “Binaların Enerji Performansı Yönetmeliği”ne uygun olacak şekilde bir yıl içinde yenilenir.

Enerji Kimlik Belgesinin, binanın tamamı için hazırlanması şarttır. Ayrıca isteğe bağlı olarak, kat mülkiyetine haiz her bir bağımsız bölüm veya farklı kullanım alanları için ayrı ayrı düzenlenebilir.

Enerji Kimlik belgelerinin düzenlenmesinden, yetkili kuruluşun ilgili personeli ve yetkili kuruluş adına kuruluşun sahibi veya yöneticisi müteselsilen sorumludur.

Binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde ‘’Enerji Kimlik Belgesi’’ düzenlenmiş olması şartı aranır.

Binanın veya bağımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi safhasında, mal sahibi ‘’Enerji Kimlik Belgesi’’nin bir suretini alıcıya veya kiracıya verir.

BİNALARIN ENERJİ PERFORMANSI NASIL BELİRLENİR?

Bir binanın enerji performansının belirlenmesi;

I. Binanın m² başına düşen yıllık enerji tüketiminin belirlenmesi,

II. Bu değere göre CO₂ salınımının hesaplanması,

III.  Bu değerlerin referans bir binanınki ile kıyaslanması,

Kıyaslama sonucuna göre binanın A-G arası bir enerji sınıfına yerleştirilmesi ile gerçekleşir.

DAHA DÜŞÜK ENERJİ SINIFLI BİNAYA NASIL SAHİP OLURSUNUZ?

Belge elimizde ancak binamızın sınıfı düşük çıktı! Bu durum sizi üzmek yerine motive etmeli ve kesenize göre birtakım yatırımlara sevk etmeli çünkü boşa harcanan enerji sizin cebinizden havaya saçılan para demektir. Yeni ev alırken dikkat etmeniz ya da yaşadığınız evin enerji performansını arttırmanız için gerekli önemli unsurlar şunlardır:

Yalıtım: Başta duvarlar sonra çatı ve zemin olmak üzere ısı yalıtımı yapılmalı çünkü en büyük kayıp binanın bu bölümlerinde olur.

Güneş ışığından azami faydalanmak: Özellikle yeni bir ev alırken bu konuya dikkat edin. Bir evin doğal gün ışığından faydalanması aydınlatma için daha az elektrik harcamak, evin doğal yoldan ısınmasını sağlamak ve çeşitli bakteri ve mantar türlerinin evinizde barınmasını engellemek demektir.

Aydınlatma ve elektrikli ev aletleri: Bina ve ev aydınlatmasında tasarruflu ampuller seçmek; beyaz eşya ve elektrikli cihazlarda enerji verimli modelleri tercih etmek uzun vadede çok büyük tasarruf sağlayacaktır.

Merkezi veya ev ısıtma sistemleri: Sürekli sabit çalışan bir merkezi ısıtma sistemi yerine gün içinde farklı ayarlarda çalışmaya programlı sistemleri tercih edin. Kombilerde ise yoğuşmalı teknolojileri kullanın.

Yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmak: Ülkemizde çok az bilinse de başta siteler daha sonra bina ve evler için çatı üstü solar panel, bahçe tipi rüzgâr türbini gibi alternatif enerji kaynakları mevcuttur. Özellikle Akdeniz Bölgesinde gördüğümüz “Gün-ısı” diye tabir edilen solar termal su ısıtıcılar en yaygın örneklerdir.